Termes i condicions

L’accés a la web https://esgarroverdemallorca.com i el seu ús, així com la compra de productes a https://esgarroverdemallorca.com pressuposen la lectura, el coneixement i l’acceptació d’aquestes Condicions generals d’ús.

Les presents condicions d’ús de la web https://esgarroverdemallorca.com regularan expressament la relació de compra i venda entre Es Garrover de Mallorca i l’usuari de la web que adquireixi productes de l’Es Garrover de Mallorca al domini https://esgarroverdemallorca .com, d’ara endavant anomenat el Client.

Els productes adquirits a https://esgarroverdemallorca.com són venuts directament per Es Garrover de Mallorca, SL, amb domicili al carrer Marina, 107, de 07620 Llucmajor (Mallorca), amb número de telèfon 0034 630 275 775, i CIF B5789

La compra de productes des Garrover de Mallorca a través del web https://esgarroverdemallorca.com, pressuposa l’acceptació expressa i sense reserves de cap classe, de totes i cadascuna de les presents Condicions generals d’ús. L’acceptació per part del Client d’aquestes condicions queda regulada mitjançant l’acceptació on-line de les mateixes, que es realitza en seleccionar l’apartat previst a aquest efecte al web en fer la compra.

Es Garrover de Mallorca ofereix els productes en venda a https://esgarroverdemallorca.com exclusivament a consumidors finals que siguin persones físiques majors d’edat, que actuïn dins de https://esgarroverdemallorca.com amb fins diferents dels que els siguin propis a les activitats comercials, empresarials o professionals que puguin desenvolupar. Si no sou un consumidor final, us convidem a abstenir-vos de dur a terme transaccions comercials a https://esgarroverdemallorca.com. A més, Es Garrover de Mallorca es reserva el dret de no atendre les comandes realitzades per usuaris que difereixin del que s’ha dit a l’anterior punt.

Aquestes Condicions d’ús regulen de manera exclusiva l’oferta, l’acceptació d’ordres de compra i l’enviament de productes als usuaris de la web https://esgarroverdemallorca.com.

Per tal de poder tramitar correctament les comandes, el Client haurà de proporcionar les dades que a aquest efecte se li sol·licitin. Les dades del Client s’incorporaran a una base de dades propietat des Garrover de Mallorca, SL i seran tractades d’acord amb el que indica l’apartat Política de Privadesa.

Poden existir pàgines des Garrover de Mallorca accessibles a usuaris que no iniciïn la compra de productes. Aquests usuaris, no obstant, accepten quedar sotmesos a aquestes Condicions d’ús en la mesura que els puguin ser aplicables.

Aquest contracte de compra se celebra en idioma espanyol. Aquestes condicions de compra estan sotmeses a la legislació espanyola. En cas de litigi entre les parts del present contracte, la jurisdicció competent és la que correspongui en cada cas.

Registre i procediment de compra

Per a l’adquisició de productes a la web https://esgarroverdemallorca.com, Es Garrover de Mallorca sol·licitarà al Client que es registri, per a això haurà de ser major de divuit (18) anys, i emplenar les instruccions que apareguin en pantalla.

Tant el nom del Client com la contrasenya designada per aquest tenen caràcter personal i intransferible. Les dades que faciliti el Client seran incorporades a la base de dades des Garrover de Mallorca, utilitzant-se per tramitar la comanda, la de properes compres, així com per enviar al Client informació sobre ofertes i serveis per correu electrònic i/o postal que puguin resultar del vostre interès. D’aquesta manera, la finalitat de la utilització d’aquestes dades serà el manteniment de la relació contractual establerta entre Es Garrover de Mallorca i el Client, així com la gestió, administració, prestació i informació comercial o publicitària sobre els productes des Garrover de Mallorca. El Client declara estar informat de les condicions i cessions detallades a la present clàusula.

En un termini màxim de vint-i-quatre (24) hores (dissabtes, diumenges i festius no computables) des de la recepció de la confirmació de pagament, Es Garrover de Mallorca enviarà al Client, mitjançant correu electrònic, una confirmació de la compra. D’aquesta manera, el contracte de compra celebrat per i entre Garrover de Mallorca i el Client es considerarà total i degudament celebrat.

Es Garrover de Mallorca intentarà que tota la informació sobre el preu dels productes sigui necessària però sense garantir l’absència absoluta d’errors. Arribat el cas d’un error en el preu d’un producte, Es Garrover de Mallorca enviarà un correu electrònic al Client indicant-li el preu correcte del producte i sol·licitant-li la confirmació de la comanda. En cas que el Client no confirmarà la compra del producte al preu correcte, aquesta compra s’entendrà cancel·lada. En cas que Es Garrover de Mallorca no pugui contactar amb el Client, la comanda es considerarà cancel·lada.

El preu dels productes serà el que s’indiqui a la web https://esgarroverdemallorca.com, podent ser modificat per Es Garrover de Mallorca en qualsevol moment. Les modificacions del preu en els productes no podran afectar l’import de les comandes ja confirmades.

Informació sobre productes, disponibilitat i preus

Es Garrover de Mallorca es reserva el dret de modificar en qualsevol moment la quantitat i/o el tipus de productes que es puguin comprar a la pàgina web https://esgarroverdemallorca.com.

Atenent al que disposa la Llei 47/2002 de reforma de la Llei 7/1996 d’Ordenació al Comerç Minorista de 15 de gener, i la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic , el Client, abans de realitzar una comanda, té dret a conèixer les característiques essencials dels productes que vol adquirir. D’aquesta manera, Es Garrover de Mallorca informa al Client que les fotografies i les descripcions dels productes no tenen caràcter contractual, sent únicament il·lustratius, i no comprometen Es Garrover de Mallorca, que, atenent a l’estat de les tecnologies, ho fa tot el possible perquè els colors i/o dibuixos dels productes que mostren les fotos exposades a la web siguin fidels als originals, sense que es puguin evitar variacions en els colors i tonalitats presentats, per limitacions tècniques i/o en funció del monitor a que es visualitzin. Les característiques essencials dels productes són presentades a https://esgarroverdemallorca.com dins de la fitxa de cada producte en base a la informació facilitada pel proveïdor.

Totes les comandes que faci el Client estan supeditats a l’estoc del producte ia la disponibilitat d’aquest. Si la comanda està formada per diversos productes i alguns d’aquests o la seva totalitat no poguessin servir-se, el preu del producte faltant serà reintegrat al Client mitjançant el mateix sistema utilitzat per al pagament, quedant anul·lada la venda en virtut d’aquesta clàusula, sense que sigui procedent a favor de cap de les parts cap indemnització en concepte d’incompliment de contracte, dany emergent o lucre cessant.

Els preus dels productes a la venda a la web https://esgarroverdemallorca.com són vàlids única i exclusivament per a comandes realitzades a la mateixa i poden no coincidir amb les de la nostra botiga. Els preus sempre apareixen en euros i inclouen l’IVA corresponent (10%). L’import màxim per compra serà de 1.000€. A aquests preus s’hi sumaran les despeses d’enviament pertinents. Les tarifes d’enviament seran comunicades al Client abans de formalitzar la comanda, i han de ser acceptades expressament per aquesta en confirmar la compra.

Els preus dels productes poden estar subjectes a actualitzacions. Això, no obstant, els preus que Es Garrover de Mallorca aplicarà a cada comanda seran els vigents en el moment en què l’usuari confirmi la compra dels productes afegint-los a la Cistella de compra, amb independència del dia en què es faci el lliurament. Assegureu-vos de quin és el preu de venda final abans de confirmar la comanda.

Es Garrover de Mallorca es reserva el dret de retirar qualsevol producte del web, així com modificar la totalitat o part del producte, en qualsevol moment. Així mateix, Es Garrover de Mallorca no es responsabilitza d’errades causades pel mal funcionament del servei de connexió a Internet del Client.

Forma de pagament i seguretat

Pagament amb Targeta de Crèdit: Es Garrover de Mallorca opera amb Banc Sabadell i MasterCard per proporcionar-li un nivell de seguretat tan alt com sigui possible en les seves transaccions electròniques.

Les targetes acceptades són: Visa, MasterCard, American Express, 4B, Red 6000 i Maestro entre d’altres. A causa de la seguretat dels sistemes, Es Garrover de Mallorca no rep les dades de les targetes. Només hi té accés l’entitat bancària que administra la passarel·la de pagament, en aquest cas Bankia.

Paypal: podeu realitzar els pagaments a través del vostre compte de Paypal. Si necessiteu més informació, entri a www.paypal.com.

Si necessiteu factura de la vostra compra, envieu-nos les vostres dades juntament amb la confirmació de la comanda a online@esgarroverdemallorca.com. No s’emetran factures passats tres (3) mesos de la compra.

Cancel·lació i devolució

Si un producte ha arribat deteriorat

Recomanem comprovar la comanda en el moment del lliurament per part de l’agència de transports, i deixar constància a l’albarà de lliurament i signar-ho. Es Garrover de Mallorca assumirà totes les despeses de transport extra que es puguin originar, sempre que el producte no hagi estat utilitzat, alterat o manipulat. Cal que es posi en contacte amb nosaltres a través d’online@esgarroverdemallorca.com en un termini màxim de 15 dies des de la recepció de la comanda, indicant-nos clarament quin és el problema o raó de la devolució. No acceptarem cap canvi o devolució si prèviament no hem rebut cap notificació. Es Garrover de Mallorca us enviarà un producte nou o us reemborsarà l’import corresponent.

Si el contingut del paquet és incorrecte

Si un o més productes rebuts no es corresponen amb la vostra comanda, us enviarem els productes correctes o us reemborsarem l’import corresponent. Es Garrover de Mallorca assumirà les despeses de transport extra que es pugui originar, sempre que el producte no hagi estat utilitzat, alterat o manipulat. Cal que es posi en contacte amb nosaltres a través d’online@esgarroverdemallorca.com en un termini màxim de 7 dies des de la recepció de la comanda, indicant-nos clarament quin és el problema o raó de la devolució. No acceptarem cap canvi o devolució si prèviament no hem rebut cap notificació.

Si no n’estic satisfet

Si per qualsevol raó diferent de les anteriors no queda satisfet, podeu tornar un producte. En aquest cas, un cop rebuda la mercaderia al seu embalatge original i en perfectes condicions, procedirem al reintegrament de l’import corresponent. Les despeses de transport del primer enviament o posterior recollida seran assumides pel client. Cal que es posi en contacte amb nosaltres a través d’online@esgarroverdemallorca.com en un termini màxim de 7 dies des de la recepció de la comanda, indicant-nos clarament quin és el problema o raó de la devolució. A Es Garrover de Mallorca no acceptarem cap canvi o devolució si prèviament no hem rebut notificació.

Skip to content