Declaració d'accessibilitat

L’organisme Productes Martín (Productes Martín S.A.) s’ha compromès a fer accessible https://esgarroverdemallorca.com/, de conformitat amb el “Real Decreto 1112/2018, del 7 de septiembre, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público“.
Aquesta declaració d’accessibilitat s’aplica al web https://esgarroverdemallorca.com/.
 
Aquest lloc web és plenament conforme amb RD 1112/2018.
 
Aquesta declaració va ser preparada el 17 de juliol de 2023.
El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme pel mateix organisme.
 
Darrera revisió de la declaració: 17 de juliol de 2023.
Skip to content